Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.spryczow.ogrodzieniec.pl

Adres artykułu: www.bip.spryczow.ogrodzieniec.pl/artykuly/35

Bilans jednostki budżetowej za rok 2022